Aanmelden van nieuwe leerlingen
 

Kinderen kunnen worden aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier. In dit formulier worden een aantal vragen gesteld over het aan te melden kind. De bedoeling hiervan is dat scholen goed zicht krijgen op de begeleiding  die kinderen nodig hebben.

Door het ondertekenen door beide ouders/verzorgers van het inschrijfformulier geven de ouders aan zich te kunnen vinden in de visie en de werkwijze van de school.

Voorafgaand aan de aanmelding is er gelegenheid om tijdens de lesuren in de school rond te kij­ken. Op deze manier kan een betrouwbare indruk worden gekregen van de alledaagse gang van zaken. Voor jonge kleuters geldt, dat ze worden toegelaten op de dag dat ze vier worden en dat ze vanaf zes weken voor hun vierde jaar gedurende maximaal vijf dagdelen kunnen komen kennismaken. In verband met de vele activiteiten en drukte en het belang van de nieuwe leerling, laten we het kind niet in de laatste week voor de kerst- en voor de zomervakantie beginnen.

Een kind is vanaf 5 jaar leerplichtig; wel is het zo dat indien 4- jarigen naar school gaan, de ouders zich dienen te houden aan de school- en vakantietijden. Uiteraard kan er wel, in overleg, besloten worden om het kind eerst aangepaste tijden te geven in verband met vermoeidheid.


Klik op de link als u het inschrijfformulier wilt downloaden inschrijfformulier