School Ondersteunings Profiel 2015-2016

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe obs Lydinge invulling geeft aan Passend Onderwijs middels de beschrijving van basisonder-steuning,  extra basisondersteuning en zorgarrangementen. 
De invulling van ons SOP is geschreven binnen de kaders van SwV 20.01 PO.
 
Het SOP geeft aan welk ondersteuningsaanbod wij aan leerlingen bieden. Het SOP is tegelijkertijd een beschrijving van onze werkwijze, anders dan de inhoud van de schoolgids, namelijk een verzameling van alle afspraken rond o.a. leerlingvolg-systeem, ontwikkelingsperspectief, toetsing, didactiek en planmatig handelen.
 
Voor algemene schoolinformatie zoals lesrooster, adresgegevens, medewerkers en schoolregels kunt u de schoolgids of schoolplan opvragen of downloaden van de site
  
 
Voor informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de volgende website:
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
 
Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel, kunt u terecht bij de locatieleider Petra van der Molen 

Download hier het 20151029_SOP_obs_Lydinge (1).doc