Identiteit


De Lydinge is een openbare school en dus
 toegankelijk voor iedereen.
Uitsluiting op basis van leven
sbeschouwing of godsdienst vindt daarom niet plaats.


Op onze school wordt respectvol omgegaan met de verschillende religieuze achtergronden en normen en waarden van de samenleving.