De schoolgids 2016-2017

In onze schoolgids vindt u allerhande zaken die betrekking hebben op het reilen en zeilen en de achtergrond van de school, zoals de regels, de identiteit, de ontwikkelingen in het onderwijs, de regels voor schoolverlof en dergelijke.

Klik op de link als u de schoolgids wilt downloaden schoolgids 2016-2017Vertrouwenspersoon

Nieuw vertrouwenspersoon:

In de schoolgids kunt u lezen dat in het geval dat een ouder/ouders een verschil van mening of klacht hebben en daar met de leerkracht en/of schoolleiding niet (goed) uitkomen, zij dit kunnen dit bespreken met de sector directeur. Ook is het mogelijk het probleem voor te leggen aan een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en kunnen samen de ouders zoeken naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het indienen van een klacht. Er waren reeds twee vertrouwenspersonen. Met de aanstelling van mevrouw L. Nienhuis te Eenrum (06-22659676) is de vacature die er was vervuld.