De huisvesting

 

De school ligt bij de sportvelden, aan een rustige straat met alleen bestemmingsverkeer.Het is een tijdelijke huisvesting, maar voldoet volledig aan de eisen van het hedenhaagse onderwijs. Bovendien ziet het er gezellig uit. Op het plein zijn een zandbak en enkele speeltoestellen.
 

Het gebouw telt een gemeenschapsruimte met een bibliotheek, vier lokalen en een speellokaal.Verder is er een ruimte voor individuele begeleiding (de orthotheek) en zijn er veel computerfaciliteiten, waaronder een digitaal schoolbord.

De bedoeling was dat een multifunctionele accommodatie (mfa) in Leens gebouwd werd. In dit gebouw zouden de drie scholen, de peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, Kindertheater De Wonderboom en Muziekschool Noordakkoord gehuisvest worden. De gemeente heeft echter besloten de bouw vanwege de krimp uit te stellen en eerst met de schoolbesturen te overleggen hoe het onderwijs en de opvang er in de toekomst uit zou moeten zien.