Godsdienst
 

Wij bieden de gelegenheid om uw kind- vanaf groep 5 godsdienstonderwijs te laten volgen. De lessen duren een half uur per groep en worden gegeven door Christien Verwijk.
 

Uitgangspunt bij de lessen is dat wij in een samenleving wonen die gebaseerd is op veel christelijke “regels”, normen en waarden. Denk bijvoorbeeld aan feestdagen zoals Kerst en Pasen. In de groepen 5 t/m 8 worden ook de andere grote wereldgodsdiensten behandeld.

De lessen bestaan uit een verhaal, een gesprekje over het verhaal en een verwerking (werkblad, kleurplaat, puzzel, knutselwerkje).

De lessen zijn bedoeld om de kinderen in aanraking te brengen met een onderdeel van de maatschappij, waarin ze leven; niet om ze van iets te overtuigen of op te dringen.

Indien uw kind de godsdienstlessen niet volgt, zorgt de leerkracht voor vervangende lessen.