Pauze

In groep 1,2 eten de kinderen om 10.30 uur gezamenlijk in de kring. Wilt u een tas, met daarin fruit en drinken, meegeven? Geen snoep en frisdrank, alstublieft. De leerlingen van groep 3 t/m 8 eten op het plein hun fruit op.