Betrokkenheid van ou­ders

De school neemt het onderwijs en een deel van de opvoeding voor haar rekening. Daarom is ze verantwoording schuldig aan ouders op elk moment waarop dat wordt gevraagd. Wij geven dit nadrukkelijk aan en wij verwachten van de ouders dat zij daarbij een actieve rol spelen. Een goed contact met ouders en het goed informeren van ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Informatievoorziening

Ouders krijgen informatie door middel van:
- De informatie- avond (per groep) aan het begin van het schooljaar.
- De rapportbesprekingen, tweemaal per jaar.
- Een spreekkijkavond in oktober/november.
- Een gesprek. U kunt altijd bellen of langs komen voor het maken van
  een afspraak.
- Een gesprek op verzoek van de school.
- Het informatiebulletin de Flitskrant (wekelijks op vrijdag, één per gezin,
  meegegeven aan het oudste kind of via de mail).
- Een schoolgids.
- Het schoolplan.
- De schoolkrant.
- De ouderavond.
- Informatie van de medezeggenschapsraad, te vinden op het prikbord bij de ingang.
- Een website.
- Foto's van activiteiten, uitstapjes e.d.

Daarnaast worden er speciale ouderavonden gehouden als er ingrijpende veranderingen in de school- of onderwijssituatie zijn.