obs Lydinge Leens
Huisvesting

De school ligt bij de sportvelden, aan een rustige straat met alleen bestemmingsverkeer.
Op het plein zijn een zandbak, schommels en enkele speeltoestellen.
Het gebouw telt een gemeenschapsruimte, vier lokalen en een speellokaal.
Het is een tijdelijke huisvesting: op dit moment zijn de eerste voorontwerpen voor een nieuwe brede school getekend. Wij hopen dat het nieuwe gebouw gereed is begin 2019. Het nieuwe gebouw zal, naast de Lydinge, in ieder geval onderdak bieden aan CBS De Regenboog en peuterspeelzaal Bruintje Beer.