Huisvesting

De school ligt bij de sportvelden, aan een rustige straat met alleen bestemmingsverkeer.
Op het plein zijn een zandbak, schommels en enkele speeltoestellen.
Het gebouw telt een gemeenschapsruimte, vier lokalen en een speellokaal.
Het is een tijdelijke huisvesting: op dit moment is de bouw van de nieuwe school in volle gang. Wij hopen dat het nieuwe gebouw gereed is midden 2019. Het nieuwe gebouw zal, naast de Lydinge, in ieder geval onderdak bieden aan CBS De Regenboog en peuterspeelzaal Bruintje Beer.