School Ondersteuningsprofiel

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe obs Lydinge invulling geeft aan Passend Onderwijs middels de beschrijving van basisondersteuning,  extra basisondersteuning en zorgarrangementen. De invulling van ons SOP is geschreven binnen de kaders van SwV 20.01 PO.
 
Het SOP geeft aan welk ondersteuningsaanbod wij aan leerlingen bieden. Het SOP is tegelijkertijd, anders dan de inhoud van de schoolgids, een beschrijving van onze werkwijze en een verzameling van alle afspraken rond o.a. leerlingvolgsysteem, ontwikkelingsperspectief, toetsing, didactiek en planmatig handelen.
 
Voor algemene schoolinformatie, zoals lesrooster, adresgegevens, medewerkers en schoolregels, kunt u de schoolgids of schoolplan opvragen of downloaden van de site.
  
Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de volgende website:
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
 
Download hier het schoolondersteuningsprofiel van obs Lydinge: SOP Lydinge

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel, kunt u terecht bij de locatieleider Petra van der Molen.