Schoolbestuur Lauwers & Eems

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 18 basisscholen en Het Hogeland College met 3 vestigingen voor voortgezet onderwijs.


Iedere school heeft zijn eigen identiteit en cultuur. Maar er zijn ook onderwerpen die gezamenlijk worden opgepakt. Onder het motto 'Samen zijn we sterk' maken we gebruik van elkaars expertise en ondersteuning.

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van Lauwers en Eems behartigt.


Bestuurskantoor
Postadres Schoolbestuur L&E
  Postbus 5
  9989 ZG Warffum
   
Bezoekadres Noorderstraat 13
  Warffum
   
E-mailadres schoolbestuur@lauwerseneems.nl
   
Telefoon 0595-424955
   
Fax 0595-425131
   
Internet www.lauwerseneems.nl