Algemeen

Basisvaardigheden
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die er juist goed in zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel van de leerstof krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende oefenstof.
 
In de praktijk
De kleuters leren door te spelen. Vooral in groep 1 is spelen het belangrijkste. De kinderen leren daar wat het betekent om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. In groep 2 zijn de kinderen spelenderwijs met behulp van allerlei materialen bezig om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor een naadloze aansluiting bij groep 3. Ze kunnen oefenen met taal- en rekenspelletjes en doen schrijfoefeningen. We zorgen er echter wel voor dat de kinderen nog zoveel mogelijk kleuter kunnen zijn.

In groep 3 maakt het spelen langzamerhand plaats voor het leren. Dat duurt een poosje en kost de kinderen erg veel energie. Het leren lezen begint, evenals het rekenen. We beginnen een beetje met wereldoriëntatie, terwijl de expressievakken gewoon doorgaan. In groep 4 wordt leren steeds belangrijker. Rekenen, taal en lezen zijn aparte vakken geworden en het schrijven moet steeds sneller. Ook wordt er begrijpend lezen gegeven. Vanaf groep 5 komen er nieuwe vakken bij zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. In groep 7 komt het vak Engels er bij. Uiteraard zit er in alle vakken een bepaalde opbouw en wordt er steeds dieper op de leerstof ingegaan.
 
Sociale vaardigheid
Er wordt schoolbreed veel aandacht besteed aan de sociale vorming. Er wordt gebruik gemaakt van Zien!. Dit programma brengt het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m 8 systematisch in kaart. Op twee momenten per jaar vullen de leerkrachten vragenlijsten in over de leerlingen en dit doen de leerlingen ook zelf vanaf groep 5. Het geeft op basis van observaties en analyses concrete doelen en handelingssuggesties.
 
Digitalisering
Voor steeds meer vakken is het mogelijk om de verwerking digitaal te doen. Wij hebben op school op dit moment tien laptops en tien IPad's voor de kinderen. We gebruiken de iPad hoofdzakelijk voor de groepen 1 t/m 3 en de laptops voor de hogere groepen. Waar de methode en de lesstof dit toelaat gebruiken de kinderen de laptops of iPad's. Daarnaast staan er in de ontmoetingsruimte en in de klassen nog computers die ook gebruikt worden door de kinderen. Het gebruik van devices zal steeds meer toenemen in ons onderwijs en bij de keuze voor nieuwe methodes houden we hier ook rekening mee.