Activiteiten

Verkeers- en EHBOexamen
Alle kinderen van groep 7/8 worden, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de EHBO- vereniging, in de gelegenheid gesteld het verkeers- en het EHBO- diploma te halen.


De feestelijke ouderavond
Eén keer per twee jaar organiseren we een feestelijke ouderavond. De kinderen uit de hoogste groepen voeren een musical op. De andere kinderen treden op met korte stukjes; dans, zang, toneel, enz.

Projecten
Eén keer per schooljaar wordt door de hele school gedurende twee weken in alle groepen gewerkt aan een project over een bepaald onderwerp. De leerlingen volgen ook gastlessen of gaan buiten de school op excursie. Er volgt na zo'n project een presentatie, waarvoor de ouders een uitnodiging ontvangen.

Ook zijn er allerlei activiteiten die worden geïntegreerd in het onderwijs en daar terugkomen in spreekbeurten, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, enzovoort.

Met de oudste leerlingen worden korte excursies gehouden en musea e.d. bezocht.

Elk jaar doen we mee aan de Kinderpostzegel- en Jantje Beton actie. Ook doen we regelmatig mee aan de Schoenendoosactie of een andere actie voor een goed doel.