Vormingsonderwijs (GVO - HVO)

Wij bieden de gelegenheid om uw kind vanaf groep 5 vormingsonderwijs te laten volgen. Vormingsonderwijs helpt kinderen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en dan oog te hebben voor wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Het doel van vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit, weten wie ze zijn en waar ze voor staan en dat ze hun plek vinden in onze pluriforme samenleving.  

De lessen bestaan uit een verhaal, een gesprekje over het verhaal en een verwerking (werkblad, kleurplaat, puzzel, knutselwerkje).

De lessen duren een half uur per groep. Op de Lydinge worden op dit moment HVO lessen  gegeven door Christien Verwijk.

Indien uw kind de vormingslessen niet volgt, zorgt de leerkracht voor vervangende lessen.