Aanmelden van nieuwe leerlingen

Aanmelden van kinderen
 Voorafgaand aan de aanmelding is er gelegenheid om tijdens en na de lesuren in de school rond te kijken. Op deze manier kan een betrouwbare, reële indruk worden gekregen van de alledaagse gang van zaken.  Voor jonge kleuters geldt dat ze worden toegelaten op de dag dat ze vier worden en dat ze vanaf zes weken voor hun vierde jaar gedurende maximaal vijf dagdelen kunnen komen kennismaken. In verband met de vele activiteiten en drukte en het belang van de nieuwe leerling, laten we het kind niet in de laatste week voor de kerst- en voor de zomervakantie beginnen.
Een kind is vanaf 5 jaar leerplichtig; wel is het zo dat indien 4- jarigen naar school gaan, de ouders zich dienen te houden aan de school- en vakantietijden. Uiteraard kan er wel, in overleg, besloten worden om het kind eerst aangepaste tijden te geven in verband met vermoeidheid.
Op het moment van aanmelden krijgt u een inschrijfformulier mee. Deze kunt u thuis invullen. Hierin vragen we om de persoonsgegevens van uzelf en uw kind. Deze gegevens zijn nodig voor de inschrijving van uw zoon of dochter.
 
We hebben twee maal per jaar een inloop-ochtend of middag voor kinderen vanaf 3 jaar. Op deze momenten kunnen de kinderen (en de ouders) de school en de klas bekijken. De kinderen kunnen samen spelen met de kinderen uit de klas. We hopen op deze manier om een beetje een beeld te kunnen geven van een dagdeel in de eventuele nieuwe groep 1. Ouders kunnen blijven, maar mogen ook hun kind later weer ophalen.


 

Klik op de link als u het inschrijfformulier wilt downloaden aanmeldformulier leerlingen