Lesrooster en schooltijden


Lesrooster  
 
  Gr. 1/2 Gr. 3/4/5 Gr. 6/7/8
Maandag morgen Marjan Natasja Jantina
Maandag middag Marjan Natasja Jantina
Dinsdag morgen Marjan Natasja                  Ellen           
groep 3/4             groep 5
Jantina
Dinsdag middag Marjan    Natasja                 Ellen
groep 3/4            groep 5
Jantina
Woensdag
morgen
Marcia  Ellen Jantina
Donderdag morgen Marcia Natasja                 Anne-Wil
groep 3/4            groep 4/5
Jantina
Donderdag middag Marcia Natasja Jantina
Vrijdag
morgen    
Marcia  Ellen Anne-Wil
Vrijdag middag VRIJ         Ellen
groep 5
Anne-Wil


Begin en einde schooltijd
De leerkrachten zijn tenminste één kwartier voor het begin tot één kwartier na het einde van de lessen aanwezig. In de praktijk zijn ze natuurlijk langer op school, maar binnen deze tijden zijn ze altijd op school bereikbaar.
Wij verzoeken u om de kinderen niet eerder dan 8.15 uur naar school te sturen; vanaf deze tijden is er toezicht. Daarvoor zijn de leerkrachten bezig met de voorbereiding van de lessen.
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen 's ochtends om 8:20 uur met hun ouders naar binnen; zo is er voldoende tijd om rustig afscheid te nemen en kunnen de lessen om 8:30 uur beginnen.
 
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag     8.30 - 14:30 uur           
Woensdag                            8.30 - 12.30 uur

De pauzes zijn voor groep 3 t/m 8 zijn van 10.15 uur tot 10.30 uur.
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij om 12.00 uur.
 
Pauze 
In groep 1, 2 eten de kinderen om 10.15 uur gezamenlijk in de kring.
Wilt u een tas, met daarin fruit en drinken, meegeven? Geen snoep en frisdrank, alstublieft.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 eten op het plein.
Tijdens de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk met de eigen leerkracht in de klas.


Splitsing groep 3, 4 en 5
Op dinsdag en donderdagochtend worden de groepen 3/4/5 gesplitst.