Combinatiegroepen, lesrooster en schooltijden


Combinatiegroepen
Op de Lydinge werken we de meeste dagdelen met combinatiegroepen die uit twee groepen bestaan.  Er zijn drie dagdelen waarbij bepaalde groepen worden samengevoegd, zodat er combinatiegroepen zijn die bestaan uit 3 groepen. 

Dit is op:
- Woensdagochtend,
- Donderdagmiddag,
- Vrijdagochtend.

Lesrooster  
 
  Gr. 1/2 Gr. 3/4  Gr. 5/6 Gr. 7/8
Maandag
ochtend  
Marjan Natasja    Anne-Wil   Jantina
Maandag
middag
   Marjan    Natasja  Anne-Wil   Jantina
Dinsdag
ochtend  
Marjan Natasja  Ellen  Jantina
Dinsdag
middag
Marjan   Natasja    Ellen   Jantina
Woensdag
ochtend  
 Marcia           
 groep 1, 2, 3   
 Ellen
 groep 4, 5 
 Jantina
 groep 6, 7, 8
Donderdag
ochtend  
Marcia Natasja  Anne-Wil   Jantina
Donderdag
middag
Marcia Natasja  
groep 3, 4, 5 
 Anne-Wil 
groep 6, 7 , 8
Vrijdag
ochtend    
Marjan Ellen
groep 3, 4, 5
 Anne-Wil
groep 6, 7, 8
Vrijdag
middag
VRIJ         VRIJ  
Ellen
 
Anne-Wil


Begin en einde schooltijd
De leerkrachten zijn tenminste één kwartier voor het begin tot één kwartier na het einde van de lessen aanwezig. In de praktijk zijn ze natuurlijk langer op school, maar binnen deze tijden zijn ze altijd op school bereikbaar.
Wij verzoeken u om de kinderen niet eerder dan 8.15 uur naar school te sturen; vanaf deze tijden is er toezicht. Daarvoor zijn de leerkrachten bezig met de voorbereiding van de lessen.
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen 's ochtends om 8:20 uur met hun ouders naar binnen; zo is er voldoende tijd om rustig afscheid te nemen en kunnen de lessen om 8:30 uur beginnen.
 
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag     8.30 - 14:30 uur           
Woensdag                            8.30 - 12.30 uur

De pauzes zijn voor groep 3 t/m 8 zijn van 10.15 uur tot 10.30 uur.
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij om 12.00 uur.
 
Pauze 
In groep 1, 2 eten de kinderen om 10.15 uur gezamenlijk in de kring.
Wilt u een tas, met daarin fruit en drinken, meegeven? Geen snoep en frisdrank, alstublieft.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 eten op het plein.
Tijdens de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk met de eigen leerkracht in de klas.