Voor- en naschoolse opvang

De school werkt samen met Stichting Kinderopvang Waddenkind.
De voor- en naschoolse opvang is gehuisvest in de school.