Voor- en naschoolse opvang

De schoolbesturen van de basisscholen in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond hebben besloten om samen met kinderopvang Kds2b de buitenschoolse opvang voor de leerlingen te organiseren. De buitenschoolse opvang  vindt plaats op een locatie buiten de school (Eenrum); de kinderen worden dan met een busje gehaald en/ of gebracht. Of er kan gebruik worden gemaakt van gastoudergezinnen. De ouders kiezen welke vorm van opvang zij wensen.