MR

In de medezeggenschapsraad worden alle schoolse zaken met de ouders besproken en er kunnen altijd vragen gesteld worden. De directeur vertelt aan de mr hoe het gaat in de school, legt haar plannen en ook soms haar zorgen voor aan de mr. De directeur vertegenwoordigt ook het schoolbestuur in de mr. Soms vraagt zij advies over sommige zaken en soms vraagt zij instemming voor het beleid dat ze wil gaan voeren. In de mr zitten ouders en leerkrachten. Het schoolbestuur vindt het erg belangrijk dat de betrokkenheid van de ouders goed tot zijn recht komt.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad;

Medezeggenschapsraad
Jolien Bolt (ouder)

Hero Visser (ouder, voorzitter)
Ellen Hindriks (leerkracht, secretaris)
Jantina Benning (leerkracht)