OR

We hebben op Obs Lydinge een ouderraad. De ouderraad is belangrijk voor de school net als de medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat uit een groep ouders die graag bereid zijn om de school bij allerlei praktische zaken te helpen, die anders misschien niet zouden gebeuren. De ouderraad heeft ook veel betekenis voor het goede contact tussen school en ouders. De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage en organiseert daarmee allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals één keer per twee jaar een Feestelijke Ouderavond, de stoetboom voor groep 3, Sinterklaasviering, Kerstontbijt en paaseieren zoeken. Verder is de ouderraad behulpzaam bij schoolreizen, excursies en uitwisselingen. Bij de ouderraadvergaderingen zijn altijd één of meer leerkrachten aanwezig.   
 
De samenstelling van de ouderraad;

Anne-Wil Middel (leerkracht)
Jonne Littel (ouder)
Marcia Striedelmeijer (leerkracht)
Marjolein Visser (ouder, penningmeester)
Mirella Veenstra (ouder)
Sijke Bolhuis (ouder)
Tecla Geertsema (ouder)
Wilma Benes (ouder)