GMR

Wij behoren, zoals hiervoor al gezegd is, tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur vallen. Soms zijn er zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Zulke zaken worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Elke mr heeft daar een vertegenwoordiger in. De sectordirecteur van alle basisscholen is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De gmr heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter.

Lydinge wordt in de GMR vertegenwoordigd door Jantina Benning (personeel)