Het team

Het is belangrijk om te weten bij wie u terecht kunt met vragen over uw kind of school: zaken omtrent het kind of de groep horen bij de groepsleerkracht en dus is de leerkracht het 1e aanspreekpunt voor de ouders. De intern begeleider coördineert de  zorg en de begeleiding. Het dagelijkse reilen en zeilen van de school en alle overige zaken horen bij de schoolleider en hij/zij is uiteraard ook eindverantwoordelijk voor bovenstaande zaken.
U kunt altijd terecht voor vragen of opmerkingen. Het is handig om met de leerkrachten te spreken na 14.45 uur. 's Ochtends bereiden ze de lessen voor en starten de lessen om 08.30 uur, waardoor er weinig tijd is om de dingen goed te bespreken.
Op de Lydinge werken zes groepsleerkrachten, een HVO leerkracht, een locatieleider, een interne begeleider leerlingenzorg, twee vakleerkrachten lichamelijke oefening en een administratieve kracht. Daarnaast kunnen we een beroep doen op een logopediste, een gedragsdeskundige en een orthopedagoog.

         
Schoolleider 
Petra van der Molen
   
Groepsleerkrachten                     
Anne-Wil Middel (groep 5 t/m 8)
Ellen Hindriks (groep 3 t/m 6)
Marjan van der Werf (groep 1/2)
Marcia Striedelmeijer (groep 1 t/m 3)
Jantina Benning (groep 6 t/m 8)
Natasja Elsinga (groep 3 t/m 5)
 
Intern begeleider leerlingenzorg
Marlon Schreuder (di)

Vakleerkracht gymnastiek
Ewart Gerritsen (ma)
Thijs Schuppert (vr)

Vakleerkracht HVO
Christien Verwijk (do)

Administratieve ondersteuning 
Heleen Roelink


* De groepscombinaties wisselen per dag. Hiervoor verwijzen we u door naar het kopje 'lesrooster en schooltijden'. Dit kunt u vinden onder het kopje 'organisatie'.