Het team

Het is belangrijk om te weten bij wie u terecht kunt met vragen over uw kind of school: zaken omtrent het kind of de groep horen bij de groepsleerkracht en dus is de leerkracht het 1e aanspreekpunt voor de ouders. De intern begeleider coördineert de  zorg en de begeleiding. Het dagelijkse reilen en zeilen van de school en alle overige zaken horen bij de schoolleider en hij/zij is uiteraard ook eindverantwoordelijk voor bovenstaande zaken.
U kunt altijd terecht voor vragen of opmerkingen. Het is handig om met de leerkrachten te spreken na 14.45 uur. 's Ochtends bereiden ze de lessen voor en starten de lessen om 08.30 uur, waardoor er weinig tijd is om de dingen goed te bespreken.
Op de Lydinge werken zes groepsleerkrachten, een HVO leerkracht, een locatieleider, een interne begeleider leerlingenzorg, twee vakleerkrachten lichamelijke oefening en een administratieve kracht. Daarnaast kunnen we een beroep doen op een logopediste, een gedragsdeskundige en een orthopedagoog.

         
Schoolleider 
Petra van der Molen
   
Groepsleerkrachten

Onderbouw:           Marjan van der Werf
                                         maandag, dinsdag en vrijdag
                                        Marcia Striedelmeijer           
                                         woensdag en donderdag

Middenbouw:        Anne-Wil Middel
                                        maandag, donderdag en vrijdag
                                        Ellen Hindriks    
                                        dinsdag, woensdag en vrijdag
                                        Natasja Elsinga
                                         maandag, dinsdag en donderdag

Bovenbouw:            Anne-Wil Middel
                                                 maandag, donderdag en vrijdag
                                        Jantina Benning 
                                                 maandag t/m woensdag en donderdagochtend

Intern begeleider leerlingenzorg
Marlon Schreuder 
 dinsdag

Vakleerkracht gymnastiek
Ewart Gerritsen 
maandag
Thijs Schuppert 
vrijdag

Vakleerkracht HVO
Christien Verwijk 
donderdag

Administratieve ondersteuning 
Heleen Roelink


Voor de indeling van de lesgroepen en de verdeling van de groepsleerkrachten, verwijzen we u door naar het kopje 'lesrooster en schooltijden'. Dit kunt u vinden onder het kopje 'organisatie'.