obs Lydinge Leens

De ouders

De school neemt het onderwijs en een deel van de opvoeding voor haar rekening. Daarom is ze verantwoording schuldig aan ouders op elk moment waarop dat wordt gevraagd. Wij geven dit nadrukkelijk aan en wij verwachten van de ouders dat zij daarbij een actieve rol spelen. Een goed contact met ouders en het goed informeren van ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.