obs Lydinge Leens

Lesrooster en schooltijden

Lesrooster 
  Gr. 1/2 Gr. 3 Gr. 4/5 Gr.6/7/8
Maandag morgen Marjan Natasja Ellen Jantina
Maandag middag Marjan Natasja Ellen Jantina
Dinsdag morgen Marjan Natasja Mieke Jantina
Dinsdag middag Marjan Natasja Mieke Jantina
Woensdag morgen  
Marcia

 
Ellen Jantina
Donderdag morgen Marcia Natasja Ellen Jantina
Donderdag middag Marcia Natasja Ellen Jantina
Vrijdag morgen  
Marcia

 
Mieke Petra
Vrijdag middag VRIJ VRIJ Mieke
Groep 5/6/7/8


Begin en einde schooltijd

De leerkrachten zijn tenminste één kwartier voor het begin tot één kwartier na het einde van de lessen aanwezig. In de praktijk zijn ze natuurlijk langer op school, maar binnen deze tijden zijn ze altijd op school bereikbaar.
Wij verzoeken u om de kinderen niet eerder dan 8.15 uur naar school te sturen; vanaf deze tijden is er toezicht. Daarvoor zijn de leerkrachten bezig met de voorbereiding van de lessen.
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen ’s ochtends om 8:20 uur met hun ouders naar binnen; zo is er voldoende tijd om rustig afscheid te nemen en kunnen de lessen om 8:30 uur beginnen.

 
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag     8.30 – 14:30 uur           
Woensdag                            8.30 – 12.30 uur
De pauzes zijn voor groep 3 t/m 8 zijn van 10.15 uur tot 10.30 uur.
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij om 12.00 uur.

 
Pauze

In groep 1, 2 eten de kinderen om 10.15 uur gezamenlijk in de kring. Wilt u een tas, met daarin fruit en drinken, meegeven? Geen snoep en frisdrank, alstublieft. De leerlingen van groep 3 t/m 8 eten op het plein.
Tijdens de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk met de eigen leerkracht in de klas.